4 Towers MTB

Regulamin wyścigu Ochotnica MTB 4 TOWERS 2019

 

& 1 Cel imprezy

 

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na terenie Gminy Ochotnica Dolna i gmin sąsiednich.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
 3. Promowanie regionalnych górskich szlaków zrealizowanych w ramach projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”
 4. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej indywidualnych i par.
 5. Wyznaczanie nowych trendów w organizacji zawodów kolarskich.

 

& 2 Organizator

 

Organizatorem wyścigu „Ochotnica MTB 4 Towers” jest:

 

TATRA CYCLING EVENTS CEZARY SZAFRANIEC

34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE Ul. WIOSENNA 12

Telefon: +48 725-232-376

e-mail: kontakt@ochotnicamtb4towers.pl  www.ochotnicamtb4towers.pl

Współorganizator wydarzenia:

Gmina Ochotnica Dolna

 

& 3 Czas i miejsce

 

 1. Etapowy wyścig MTB odbędzie się w dniach 15-18 sierpnia 2019r.
 2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej os. Dłubacze 173b w dniu 15.08.2019. Odbiór pakietów i rejestracja w godzinach: 10.00 – 13.00.
 3. W ramach Ochotnica MTB 4 Towers odbędą się 4 etapy:
 • 15.08.2019 – I etap – Ochotnica Górna- Wieża Magurki

Wyścig indywidualny na czas Uphill – 6 km i 520 metrów przewyższenia, dystans HELL i HARD ten sam dystans,

 • 16.08.2019 – II etap – Ochotnica Dolna- Tylmanowa- Wieża Koziarz-Zarzecze- Zabrzeż- Ochotnica D.

                         Wyścig ze startu wspólnego:

 dystans HELL: 55-60 km i 2300 przewyższenia,

 dystans HARD 35-41 km i 1600 przewyższenia,

 • 17.08.2019 – III etap -Ochotnica Dolna-Wieża Gorc- Ochotnica Górna- Ochotnica D.

                         Wyścig ze startu wspólnego:

 dystans HELL: 65-70 km i 2900 przewyższenia,

 dystans HARD, 40-45 km i ok. 1800 przewyższenia,

 • 18.08.2019 – IV etap -Ochotnica Dolna- Wieża Lubań- Krościenko n. Dunajcem- Grywałd- Kluszkowce- Ochotnica Górna- Harklowa- Szlembark- Ochotnica Dolna,

                         Wyścig ze startu wspólnego:

 dystans HELL: 65-75km i 2900 przewyższenia,

 dystans HARD: 45-50 km i 2100 przewyższenia.

 

& 4 Program zawodów

 

CZWARTEK 15.08.2019

10:00 – 13:00

wydawanie numerów startowych

biuro zawodów (Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej obok stadionu)

14:00

start pierwszych zawodników do I etapu

Ochotnica Górna, osiedle Puchry

14:30

16:30

przewidywany czas dojazdu zawodników do mety

Wieża widokowa Magurki

18:30

dekoracja zwycięzców I etapu

 

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

19:30-22:00

OGNISKO INTEGRACYJNE Z GÓRALSKĄ MUZYKĄ

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

PIĄTEK 16.08.2019

11:00

 

start do II etapu

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

13:30 HARD

14:40 HELL

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

17:00

dekoracja zwycięzców II etapu

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

SOBOTA 17.08.2019

10:00

 

start do III etapu

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

13:10 HARD

14:50 HELL

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

17:00

dekoracja zwycięzców III etapu

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

NIEDZIELA 18.08.2019

9:00

start do IV etapu

 

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury

9:30-11:30

Zawody dla dzieci

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury

12:20 HARD

13:40 HELL

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

15:30

dekoracja zwycięzców IV etapu i zakończenie wyścigu

 

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

Po każdym etapie dekorowani i nagradzani będą :

 • w kategorii Open M i K na dystansie HARD I HELL: Liderzy wyścigu po etapach I,II,III i IV dekorowani koszulką lidera wyścigu.
 • miejsca 1-3 na danym etapie: Kobiety Open Hell, Mężczyźni Open Hell i Hard, na dystansie Hard wśród Kobiet miejsca 1-6,
 • miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych i parach.

 

& 5 Zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenia prowadzone są w Systemie Timedo pod adresem http://system.timedo.pl od dnia 11 listopada 2018 od godziny 8:00 do momentu wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenia osobiste możliwe będą w biurze zawodów w godzinach pracy biura.
 3. Limit uczestników wynosi 300 osób łącznie na obu dystansach.
 4. Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 5. Opłata rejestracyjna w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS dla obu dystansów jest uzależniona od terminu dokonania płatności i wynosi:

- 350 PLN przelew do 31.12.2018 r.

- 400 PLN przelew do 28.02.2019 r.

- 450 PLN przelew do 30.04.2019 r.

- 500 PLN przelew do 12.08.2019 r.

- 600 PLN gotówka w Biurze Zawodów w dniu 15.08.2019r.

Dodatkowo w biurze zawodów będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości 100 PLN jako zabezpieczenie udostępnienie odbiornika GPS, będzie ona zwracana po oddaniu urządzenia Organizatorowi po IV etapie. W przypadku niezwrócenia urządzenia w dniu 18.08.2019r. uczestnik będzie obciążony dodatkowymi kosztami obejmującymi zakup nowego urządzenia w kwocie 400 PLN.

 1. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta i unikalny tytuł przelewu podane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania opłaty na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 3. Faktury będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca od daty dokonania płatności i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały płatności. W celu otrzymania faktury należy przesłać w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności informację z dokładnymi danymi fakturowymi i adresem korespondencyjnym na adres faktury@tcom Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.
 4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, dyskwalifikacji lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.
 5. Organizator daje możliwość do dnia 30 czerwca 2019 włącznie, przeniesienia pakietu bez dodatkowej opłaty na innego uczestnika. Po tym terminie będzie to możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy faktury@tatraroadrace.com.

 

& 6 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
 1. Które ukończyły 18 lat
 2. Dodatkowo w wyścigu na dystansie HARD dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników niepełnoletnich w wieku od 16 lat. Warunkiem ich startu jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz posiadanie przez zawodników niepełnoletnich karty rowerowej, którą należy okazać w biurze zawodów.
 3. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
 1. Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters, junior,junior młodszy.
 2. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 (Orlik).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją OCHOTNICA MTB 4 TOWERS jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.
  Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją OCHOTNICA MTB 4 TOWERS także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji OCHOTNICA MTB 4 TOWERS.

 1. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
  9. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom OCHOTNICA MTB 4 TOWERS sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

 

& 7 Świadczenia dla uczestników

 

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje:
  1. numery startowy z chipem do umieszczenia na kierownicy,
  2. elektroniczny pomiar czasu,
  3. wyniki wysyłane sms na podany numer telefonu po każdym etapie,
  4. osobisty odbiornik GPS z dostępem do transmisji na żywo,
  5. track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS,
  6. możliwość korzystania z bufetów na trasie (owoce, ciasta, woda, izotonik). Przewidziano 3-4 bufety na dystansie HELL i minimum 2-3 bufety na dystansie HARD,
  7. posiłek regeneracyjny na mecie (bufet z owocami, napojami i ciastami) oraz gorący posiłek po etapie II, III i IV,
  8. możliwość napełnienia bidonu izotonikiem przed startem każdego etapu
  9. elektroniczny pomiar czasu,
  10. mycie roweru,
  11. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas wyścigów MTB,
  12. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  13. konkurs z nagrodami po zakończeniu dekoracji klasyfikacji generalnej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie po IV etapie swojego numeru organizatorowi,
  14. dostęp do serwisu rowerowego przed i po zakończeniu etapu,
  15. obsługę sędziowską,
  16. nagrody i trofea sportowe dla zwycięzców,
  17. bezpłatny dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku,
  18. pamiątkowy medal dla wszystkich zawodników, którzy ukończą rywalizację wręczany na mecie IV etapu,
  19. pamiątkowy T-shirt Finiszera dla uczestników, którzy ukończą rywalizację wręczany na mecie IV etapu

 

& 8 Zasady korzystania z osobistego odbiornika GPS

 

 1. Podczas zawodów przed etapami II, III i IV zawodnicy otrzymają osobiste urządzenia GPS, które należy mieć włączone podczas jazdy od startu do mety. W biurze zawodów przy odbiorze numerów startowych będzie pobierana kaucja zwrotna za lokalizator w wysokości 100zł, która będzie zwracana uczestnikom po IV etapie po oddaniu osobie upoważnionej z ramienia Organizatora. W przypadku niezwrócenia urządzenia w dniu 18.08.2019r. uczestnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami pokrywającymi zakup nowego urządzenia w wysokości 400 zł, jednocześnie wpłacona wcześniej kaucja przechodzi na konto Organizatora.
 2. Po dojechaniu do mety danego etapu zawodnik zdaje za potwierdzeniem GPS upoważnionej osobie z ramienia Organizatora, która to osoba następnego dnia na godzinę przed startem wydaje ponownie za potwierdzeniem urządzenia zawodnikom. Urządzenia będą zbierane w celu naładowania baterii, aby mieć pewność, że nie nastąpi rozładowanie podczas rywalizacji.
 3. W przypadku wypadku na trasie lub konieczności pomocy, uczestnik zgłasza swój numer startowy na numer alarmowy podany w biurze zawodów, służby Organizatora dokonają lokalizacji uczestnika w celu zapewnienia jak najszybszej pomocy.
 4. Urządzenia będą też wykorzystywane do przeprowadzenia transmisji na żywo, co umożliwi śledzenie poszczególnych zawodników na trasie danego etapu, jednocześnie zawodnik wyraża zgodę wyświetlanie w transmisji jego numeru startowego z nazwiskiem. Dzięki temu Wasi znajomi będą mogli zobaczyć Waszą rywalizację na żywo podając numery, które ich interesują. Link do transmisji będzie podany w dniu odbioru numerów.
 5. Lokalizatory będą wykorzystywane też do kontroli przejazdu zawodników po trasie etapów, w przypadku ominięcia punktów kontrolnych zawodnik otrzyma karę czasową, a w ostateczności może zostać zdyskwalifikowany po weryfikacji trasy przejazdu w obecności zawodnika. Każdy zgłoszony przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 6. Dostęp do zapisu śladu uczestnika w formacie GPX po wydarzeniu.

 

 & 9 Ruch drogowy

 

 1. Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Służby organizatora będą zabezpieczały miejsca szczególnie niebezpieczne, między innymi wyjazdy z dróg podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową.
 2. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego obowiązujące w Polsce i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 4. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

 

 & 10 Zasady rozgrywania wyścigu:

 

 1. Wyścig etapowy Ochotnica MTB 4 Towers rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Ochotnica MTB 4 Towers.
 3. Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy i pary.
 1. Parę MIX stanowi Kobieta startująca na dystansie FUN i Mężczyzna startujący na dystansie HELL zgłoszeni pod tą samą nazwą pary.
 2. Parę HELL stanowią dwaj zawodnicy, dopuszcza sie parę mężczyzna/kobieta zgłoszeni pod tą samą nazwą pary do dystansu HELL.
 3. Parę MEN HARD stanowią dwaj zawodnicy zgłoszeni pod tą samą nazwą pary do dystansu HARD.
 4. Zawodnicy zgłaszając się do klasyfikacji PAR muszą wskazać z kim tworzą „parę”. Jeden zawodnik może być klasyfikowany tylko w jednej klasyfikacji Par, natomiast jest klasyfikowany indywidualnie. W trakcie zawodów nie ma możliwości zmiany składu PAR.
 1. Na starcie etapów wszyscy zawodnicy mają taki sam czas startu natomiast na mecie etapów obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika po minięciu linii Mety.
 2. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu oraz pary, których członkowie uzyskają najkrótszy łączny czas na trasie danego etapu.
 3. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy i pary, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów Ochotnica MTB 4 Towers.
 4. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, zamontowane z przodu na kierownicy roweru, nad linkami. Numery obowiązują przez cały wyścig. W przypadku zniszczenia lub zagubienia numeru jest możliwość wydania duplikatu numeru po dokonaniu opłaty 30 zł za jeden numer. Konieczność wykonania duplikatu należy zgłosić do pomiaru czasu na mecie lub starcie etapu, nie później niż na 30 minut przed startem. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów może skutkować ukaraniem Uczestnika dyskwalifikacją.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze MTB wyposażonym zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
 6. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS 2019.
 7. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 1. W przypadkach szczególnych wskazujących na wyczerpanie organizmu Organizator lub służby Organizatora mają prawo do wycofania uczestnika, który nie jest zdolny fizycznie, aby kontynuować wyścig.
 2. Start do etapów:

I – godz. 14.00.

II –godz.11.00

III- godz.10.00

IV-godz. 9.00

 1. Linia startu będzie otwarta przez 15 minut od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.
 2. Na starcie do etapów II, III i IV zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w Klasyfikacji Indywidualnej OPEN HARD I HELL

1 sektor: miejsca 1 – 15 + Kobiety OPEN (1-3) z obu dystansów

2 sektor: miejsca 16 - 50 + pozostałe Kobiety

3 sektor: miejsca od 51

 1. Sektory startowe będą otwarte na 15 minut przed startem etapów II i III, natomiast zamykane na 3 minuty przed startem Zawodnik, który nie zdąży ustawić się w swoim sektorze startowym powinien ustawić się w sektorze ostatnim.
 2. Limit wjazdu na metę etapów to godzina:

- 17.00 etap II i III

- 16.00 etap IV

 1. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach.
 2. Zwycięzcy etapowi (miejsca 1-3) muszą być obecni podczas rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godzinie

- ETAP I 18.30,

- ETAP II i III 17:00,

- ETAP III 15.30, a zaraz po niej dekoracja zwycięzców klasyfikacji generalnej po 4 etapach.

 1. Nieobecność na podium podczas dekoracji na poszczególnych etapach będzie skutkować dodaniem do uzyskanego czasu na danym etapie 3 minut kary za nieobecność. Przy czym w przypadku, gdy zawodnik miałby być dekorowany w kilku klasyfikacjach, karę stosuje się na jednym etapie tylko raz. Jeżeli spowoduje to zmianę zajmowanych miejsc w klasyfikacji danego etapu z korzyścią dla innych zawodników, nie powoduje to zmiany podczas samej dekoracji tego etapu, jak i nie daje podstaw do otrzymania innej nagrody niż ta jaka była przewidziana przed doliczeniem karnych minut. Jednocześnie zawodnik nieobecny traci prawo do nagrody.
 2. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie minimum jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Organizator w celu weryfikacji przejazdu zawodników będzie korzystał z osobistych lokalizatorów GPS.
 3. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.
 4. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników czy innych uczestników ruchu drogowego.

 & 10 Ochrona środowiska naturalnego

 

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu i 100 metrów za i do tablic informujących o strefie bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 2. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie wyścigu poza wyznaczonymi punktami w pierwszym udowodnionym przypadku otrzymają karę czasową wynoszącą 15 minut doliczoną do czasu przejazdu zawodnika, a w przypadku ponownego śmiecenia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni karą finansową w wysokości 500 pln, którą mają obowiązek wpłacić na konto dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

& 11 Kategorie

 

 1. Klasyfikacja indywidualna
  1. Dystans HARD
   • Klasyfikacja Kobiet:
    1. OPEN (bez względu na wiek zawodniczki)
   • Klasyfikacja Mężczyzn:
    1. OPEN (bez względu na wiek zawodnika)
    2. M2 - od 16 lat do 29 lat (rok urodzenia 1990-2003)
    3. M3 - od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia 1980 - 1989)
    4. M4 - od 40 lat do 49 lat (rok urodzenia 1970 - 1979)
    5. M5 - od 50 lat i więcej (rok urodzenia 1969 i wcześniej)
 2. Dystans HELL
 • Klasyfikacja Kobiet:
  1. OPEN (od 18 lat i więcej)
 • Klasyfikacja Mężczyzn:
  1. OPEN (bez względu na wiek zawodnika)
  2. M2 - od 18 lat do 29 lat (rok urodzenia 1990 - 2001)
  3. M3 - od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia 1980 - 1989)
  4. M4 - od 40 lat do 49 lat (rok urodzenia 1970 - 1979)
  5. M5 - od 50 lat i więcej (rok ur. 1969 i wcześniej)
 1. Klasyfikacja Par
  1. HELL (2 mężczyzn lub 1 mężczyzna z 1 kobietą na dystansie HELL),
  2. Man HARD (2 mężczyzn na dystansie HARD),
  3. Mix (1 mężczyzna i 1 kobieta, którzy startują na odmiennych dystansach HELL i HARD, nie ma znaczenia kto, na którym dystansie)
  4. Klasyfikacja par liczona jest na podstawie wyników OPEN. Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu. Można być klasyfikowanym tylko w jednej z klasyfikacji PAR.

 

& 12 Klasyfikacja Generalna

 

 1. Generalna Klasyfikacja Indywidualna
 2. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma czasów na poszczególnych etapach, wygrywa ten zawodnik, który ukończy wszystkie 4 etapy z najmniejszą sumą czasów. W przypadku równego czasu dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie decyduje zajęcie wyższego miejsca na mecie ostatniego etapu.
 3. Zawodnik, który przekroczył limit czasu wjazdu na metę II, III lub IV etapu nie będzie klasyfikowany.
 4. Zawodnik, który nie ukończy któregoś etapu nie będzie klasyfikowany.
 5. Generalna klasyfikacja par MIX
 6. Do klasyfikacji wlicza się czasy zgodnie z generalną klasyfikacją OPEN kobiety z danego dystansu i mężczyzny z danego dystansu, którzy zgłosili się jako Para Mix. Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu po 4 etapach.
 7. Generalna klasyfikacja par HELL i HARD
 8. Do klasyfikacji wlicza się czasy zgodnie z generalną klasyfikacją OPEN 2 mężczyzn oddzielnie dla dystansu HARD i dystansu HELL (lub jednego mężczyzny i jednej kobiety dla HELL), którzy zgłosili się jako Para. Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu po 4 etapach.
 9. Generalna klasyfikacja DRUŻYNOWA Wśród drużyn, które ukończą całą rywalizację w składzie min. 3 osobowym, niezależnie od dystansu będzie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa obejmująca łącznie dystans HELL i HARD. Do klasyfikacji drużynowej liczy się łączna liczba kilometrów przejechanych przez zawodników. Do
  klasyfikacji wlicza się tylko kilometry zawodników, którzy ukończyli poszczególne etapy. Po każdym etapie kilometry tych zawodników będą sumowane, jeśli któryś zawodnik nie ukończy II lub III etapu, to jego kilometry z wcześniejszych etapów zostają zaliczone do tej klasyfikacji. Najlepszą drużyną OCHOTNICA MTB 4 TOWERS zostanie drużyna, której członkowie przejadą zgodnie z powyższym najwięcej kilometrów. Nie ma limitu ograniczającego liczbę uczestników dla jednej drużyny. W przypadku równej liczby kilometrów zwycięży drużyna, której zawodnik zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej OPEN na dystansie HELL, a jeśli drużyny o tej samej liczbie kilometrów nie będą miały przedstawicieli na tym dystansie, to będzie brana pod uwagę klasyfikacja OPEN HARD. Do klasyfikacji drużynowej zaliczone zostaną kilometry przejechane przez zawodników danego zespołu , którzy ukończą rywalizację w limitach: Limit wjazdu na metę etapów to godzina 17.00 etap II i III oraz 16.00 etap IV .

 

 & 13 Nagrody

 

 1. Nagrody po każdym z etapów:
  1. 3 pierwsze zawodniczki Klasyfikacji Indywidualnej OPEN i 3 pierwszych zawodników Klasyfikacji Indywidualnej OPEN otrzyma pamiątkowe puchary + pamiątkowe dyplomy, dodatkowo na dystansie HARD wśród Pań będą dekorowane zawodniczki z miejsc 4-6, które otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  2. Na każdym etapie z miejsc 1-3 zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy w swojej kategorii pamiątkowe puchary.
  3. Na każdym etapie 3 pierwsze pary otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 2. Nagrody w Klasyfikacji Generalnej:
 3. Dla dystansu HELL

a. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Mężczyzn 6 pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

1. 1 miejsce – 1200 PLN + Puchar

2. 2 miejsce – 700 PLN + Puchar

3. 3 miejsce – 500 PLN + Puchar

4. 4 miejsce – 300 PLN

5. 5 miejsce – 200 PLN

6. 6 miejsce - 100 PLN

b. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Kobiet 3 pierwsze zawodniczki otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

1. 1 miejsce – 1200 PLN + Puchar

2. 2 miejsce – 700 PLN + Puchar

3. 3 miejsce – 500 PLN + Puchar

4. Dla dystansu HARD:

           a. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Kobiet i Mężczyzn 6 pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

1. 1 miejsce – 800 PLN + Puchar

2. 2 miejsce – 500 PLN + Puchar

3. 3 miejsce – 400 PLN + Puchar

4. 4 miejsce – 250 PLN

5. 5 miejsce – 200 PLN

6. 6 miejsce – 100 PLN

 • Indywidualnej w kategoriach wiekowych:

           3 pierwsze zawodniczki i zawodnicy otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe

 • Dla Par

           3 pierwsze pary (oddzielnie HELL, Man HARD, Mix) na każdym etapie otrzymają dyplomy, natomiast w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3 są przewidziane pamiątkowe Puchary i nagrody rzeczowe.

 1. Nagrody i wyróżnienia dodatkowe

           Po pierwszym etapie najlepsi zawodnicy w klasyfikacja OPEN na obu dystansach zarówno wśród Kobiet i Mężczyzn zostaną dodatkowo uhonorowani koszulką lidera, w której mają obowiązek wystartować do kolejnego etapu. Po następnych etapach koszulkę otrzymają zawodnicy, którzy mają najkrótszy łączny czas przejazdu na swoim dystansie.

 1. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

 

 & 14 Kary

 

 1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
  1. upomnienie uczestnika
  2. doliczenie czasu karnego
  3. dyskwalifikacja uczestnika
 2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
  1. łamanie zasad ruchu drogowego,
  2. nieużywanie sztywnego kasku,
  3. śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
  4. nieposzanowanie środowiska naturalnego,
  5. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
  6. nieprzestrzeganie zasad fair play,
  7. niesportowe zachowanie,
  8. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
 3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 

 & 15 Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

 

 1. Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Ochotnica MTB 4 Towers niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.
 2. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu +48 530-990-749 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 3. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 4. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

 

 & 16 Informacje dodatkowe

 

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Ochotnica MTB 4 Towers 2019
 6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 7. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

 

Pliki do pobrania


Nazwa Rozmiar