4 Towers MTB

Regulamin wyścigu Ochotnica MTB 4 TOWERS 2018


§ 1 Cel imprezy


1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
3. Promowanie regionalnych górskich szlaków zrealizowanych w ramach projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”
4. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej indywidualnych i par.
5. Wyznaczanie nowych trendów w organizacji zawodów kolarskich.


§ 2 Organizator


Organizatorem wyścigu „Ochotnica MTB 4 Towers” jest:
TATRA CYCLING EVENTS CEZARY SZAFRANIEC
34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE
UL.WIOSENNA 12
Telefon: +48 725-232-376
e-mail: kontakt@ochotnicamtb4towers.pl www.ochotnicamtb4towers.pl
Współorganizator wydarzenia:
Gmina Ochotnica Dolna


§ 3 Czas i miejsce


1. Etapowy wyścig MTB odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia 2018r.
2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej os. Dłubacze 173b w dniu 17.08.2018. Odbiór pakietów i rejestracja w godzinach: 9.00 – 12.30.
3. W ramach Ochotnica MTB 4 Towers odbędą się 3 etapy:

1. 17.08.2018 – I etap – Ochotnica Dolna- Wieża Koziarz-Ochotnica Dolna, wyścig ze startu wspólnego:
dystans PRO: z wieżą na Koziarzu, 48,5 km i 2030 przewyższenia,
dystans FUN z wieżą na Koziarzu, 37 km i 1620 przewyższenia,
2. 18.08.2018 – II etap - wyścig ze startu wspólnego:
dystans PRO: z wieżami na Gorcu i Magurce, 65 km i 2860 przewyższenia,
dystans FUN z wieżą na Gorcu, 40,5 km i ponad 1750 przewyższenia,
3. 19.08.2018 – III etap - wyścig ze startu wspólnego:
dystans PRO: z wieżą na Lubaniu, 71 km i 2900 przewyższenia,
dystans FUN z wieżą na Lubaniu, 52 km i 2100 przewyższenia.


§ 4 Program zawodów

PIĄTEK 17.08.2018
9:00 – 12:30 wydawanie numerów startowych biuro zawodów (Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej obok stadionu)
13:00 start pierwszych zawodników do I etapu Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)
15:20 Fun
16:10 Pro
przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)
18:00 dekoracja zwycięzców I etapu Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

SOBOTA 18.08.2018
11:00 start do II etapu Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)
14:00 Fun
15:20 Pro
przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)
17:00 dekoracja zwycięzców II etapu Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

NIEDZIELA 19.08.2018
9:00 start do III etapu Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury
12:30 Fun
14:00 Pro
przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)
16:00 dekoracja i zakończenie wyścigu Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 
Po każdym etapie dekorowani i nagradzani będą :
• w kategorii Open M na dystansie PRO: Lider wyścigu po etapie I i II dekorowany koszulką lidera wyścigu.
• miejsca 1-3 na danym etapie: Kobiety Open, Mężczyźni Open i w kategoriach wiekowych oraz najlepsze pary 1-3.


§ 5 Zgłoszenia


1. Zgłoszenia prowadzone są w Systemie Timedo pod adresem http://system.timedo.pl od dnia 9 grudnia 2017 od godziny 8:00 do momentu wyczerpania miejsc.
2. Zgłoszenia osobiste możliwe będą w biurze zawodów w godzinach pracy biura.
3. Limit uczestników wynosi 300 osób łącznie na obu dystansach.
4. Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
5. Opłata za uczestnictwo w Ochotnica MTB 4 Towers niezależnie od dystansu wynosi:
- 250 PLN przelew do 31.01.2018 r.
- 320 PLN przelew do 31.05.2018 r.
- 390 PLN przelew do 14.08.2018 r.
- 450 PLN TYLKO GOTÓWKA po 14.08.2018r. w Biurze Zawodów w dniu 17.08.2018r.
6. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta i unikalny tytuł przelewu podane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania opłaty na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
7. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT .
8. Faktury będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca od daty dokonania płatności. W celu otrzymania faktury należy przesłać w tym terminie informację z dokładnymi danymi fakturowymi i adresem korespondencyjnym na adres faktury@tatraroadrace.com . Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.
9. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu:

a. zgłoszonej do dnia 31.05.2018 organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty,
b. zgłoszonej od dnia 01.06.2018 organizator nie zwraca kosztów wpisowego
c. zmiany w zgłoszeniach zawodników do 31.07.2018r. są bezpłatne; po tym terminie przepisanie pakietu na inną osobę możliwe będzie po dokonaniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN.

10. W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie zwraca wpisowego.


§ 6 Uczestnictwo


1. Prawo uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO mają osoby, które w roku 2018 ukończą 18 lat, natomiast na dystansie FUN dopuszcza się osoby, które w roku 2018 ukończą 16 lat i posiadają zgodę rodziców, bądź opiekuna prawnego na udział w zawodach Ochotnica MTB 4 Towers.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją OCHOTNICA MTB 4 TOWERS w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją OCHOTNICA MTB 4 TOWERS także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji OCHOTNICA MTB 4 TOWERS.
3. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS
3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
9. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom OCHOTNICA MTB 4 TOWERS sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

§ 7 Świadczenia dla uczestników

1. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:

1. numery startowy z chipem do umieszczenia na kierownicy,
2. track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS
3. możliwość korzystania z bufetów na trasie (owoce, ciasta, woda, izotonik). Przewidziano minimum 3 bufety na dystansie PRO i minimum 2 bufety na dystansie FUN.
4. posiłek regeneracyjny na mecie, (bufet z owocami, napojami i ciastami ) oraz gorący posiłek po każdym etapie,
5. możliwość napełnienia bidonu izotonikiem przed startem każdego etapu
6. elektroniczny pomiar czasu,
7. stanowiska do mycia roweru
8. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas wyścigów MTB
9. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
10. konkurs z nagrodami po zakończeniu dekoracji klasyfikacji generalnej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie po III etapie swojego numeru organizatorowi,
11. dostęp do serwisu rowerowego przed i po zakończeniu etapu,
12. obsługę sędziowską,
13. nagrody finansowe lub rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców,
14. bezpłatny dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku,
15. pamiątkowy medal dla wszystkich zawodników, którzy ukończą rywalizację,
16. pamiątkowy T-shirt Finiszera dla uczestników , którzy dokonają opłaty do 15.07.2018r.


§ 8 Ruch drogowy


1. Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Służby organizatora będą zabezpieczały miejsca szczególnie niebezpieczne, między innymi wyjazdy z dróg podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową.
2. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego obowiązujące w Polsce i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
4. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.


§ 9 Zasady rozgrywania wyścigu:


1. Wyścig etapowy Ochotnica MTB 4 Towers rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Ochotnica MTB 4 Towers.
3. Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy i pary.

a. Parę MIX stanowi Kobieta startująca na dystansie FUN i Mężczyzna startujący na dystansie PRO zgłoszeni pod tą samą nazwą pary.
b. Parę MEN PRO stanowią dwaj zawodnicy zgłoszeni pod tą samą nazwą pary do dystansu PRO.
c. Parę MEN FUN stanowią dwaj zawodnicy zgłoszeni pod tą samą nazwą pary do dystansu FUN.
d. Zawodnicy zgłaszając się do klasyfikacji PAR muszą wskazać z kim tworzą „parę”. Jeden zawodnik może być klasyfikowany tylko w jednej klasyfikacji Par, natomiast jest klasyfikowany indywidualnie. W trakcie zawodów nie ma możliwości zmiany składu PAR.

4. Na starcie etapów wszyscy zawodnicy mają taki sam czas startu natomiast na mecie etapów obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika po minięciu linii Mety.
5. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu oraz pary, których członkowie uzyskają najkrótszy łączny czas na trasie danego etapu.
6. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy i pary, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 3 etapów Ochotnica MTB 4 Towers.
7. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, zamontowane z przodu na kierownicy roweru, nad linkami. Numery obowiązują przez cały wyścig. W przypadku zniszczenia lub zagubienia numeru jest możliwość wydania duplikatu numeru po dokonaniu opłaty 30 zł za jeden numer. Konieczność wykonania duplikatu należy zgłosić do pomiaru czasu na mecie lub starcie etapu, nie później niż na 30 minut przed startem. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów może skutkować ukaraniem Uczestnika dyskwalifikacją.
8. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze MTB wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
9. W przypadkach szczególnych wskazujących na wyczerpanie organizmu Organizator lub służby Organizatora mają prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny aby kontynuować wyścig.
10. Start do etapów:

I – godz. 13.00.
II –godz.11.00
III- godz.9.00

a. Linia startu będzie otwarta przez 15 minut od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.
b. Na starcie I etapu będzie wydzielony sektor I dla zawodników/zawodniczek, którzy startowali w edycji 2017 i dodatkowo 20, którzy nie startowali w 2017, a udokumentują swoje wyniki przesyłając na adres kontakt@ochotnicamtb4towers.pl do 31.07.2018r.
c. Na starcie do etapów II i III zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w Klasyfikacji Indywidualnej OPEN:

i.1 sektor: miejsca 1 – 20 + Kobiety OPEN (1-3) z obu dystansów
ii.2 sektor: miejsca 21 - 60 dystansów FUN i PRO + pozostałe Kobiety
iii.3 sektor: miejsca od 61 dystansów FUN i PRO.

11. Sektory startowe będą otwarte na 20 minut przed startem etapów II i III, natomiast zamykane na 3 minuty przed startem Zawodnik, który nie zdąży ustawić się w swoim sektorze startowym powinien ustawić się w sektorze ostatnim.
12. Limit wjazdu na metę etapów to godzina 18.00 etap I, 17:30 etap II oraz 16.00 etap III
13. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach.
14. Zwycięzcy etapowi (miejsca 1-3) muszą być obecni podczas rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców po zakończeniu I etapu odbędzie się o godzinie 18.00, II etapu o godz. 17:00, a zwycięzców III etapu o godzinie 16.00, a zaraz po niej dekoracja zwycięzców klasyfikacji generalnej po 3 etapach.
15. Nieobecność na podium podczas dekoracji na poszczególnych etapach będzie skutkować dodaniem do uzyskanego czasu na danym etapie 3 minut kary za nieobecność. Przy czym w przypadku, gdy zawodnik miałby być dekorowany w kilku klasyfikacjach, karę stosuje się na jednym etapie tylko raz. Jeżeli spowoduje to zmianę zajmowanych miejsc w klasyfikacji danego etapu z korzyścią dla innych zawodników, nie powoduje to zmiany podczas samej dekoracji tego etapu, jak i nie daje podstaw do otrzymania innej nagrody niż ta jaka była przewidziana przed doliczeniem karnych minut. Jednocześnie zawodnik nieobecny traci prawo do nagrody.
16. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie minimum jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
17. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.
18. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
19. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników czy innych uczestników ruchu drogowego.

§ 10 Ochrona środowiska naturalnego

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie wyścigu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

§ 11 Kategorie

1. Klasyfikacja indywidualna

a. Dystans FUN

i.Klasyfikacja Kobiet:

1. OPEN (bez względu na wiek zawodniczki)
2. K1 - od 16 lat do 29 lat (rok urodzenia 1989-2002)
3. K2 - od 30 lat i więcej (rok urodzenia 1979-1988)

ii.Klasyfikacja Mężczyzn:

1. OPEN (bez względu na wiek zawodnika)
2. M2 - od 16 lat do 29 lat (rok urodzenia 1989-2002)
3. M3 - od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia 1979 - 1988)
4. M4 - od 40 lat do 49 lat (rok urodzenia 1969 - 1978)
5. M5 - od 50 lat i starsi (rok urodzenia 1968 i wcześniej)

b. Dystans PRO

i.Klasyfikacja Kobiet:

1. OPEN (bez względu na wiek zawodniczki)

ii.Klasyfikacja Mężczyzn:

1. OPEN (bez względu na wiek zawodnika)
2. M2 - od 18 lat do 29 lat (rok urodzenia 1989 - 2000)
3. M3 - od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia 1979 - 1988)
4. M4 - od 40 lat do 49 lat (rok urodzenia 1969 - 1978)
5. M5 - od 50 lat i starsi (rok ur. 1968 i wcześniej)

2. Klasyfikacja Par

a. Man Pro (2 mężczyzn na dystansie PRO),
b. Man Fun (2 mężczyzn na dystansie FUN),
c. Mix (1 mężczyzna i 1 kobieta, którzy startują na odmiennych dystansach PRO i FUN, nie ma znaczenia kto, na którym dystansie)
d. Klasyfikacja par liczona jest na podstawie wyników OPEN. Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu. Mężczyzna zgłoszony do klasyfikacji par Man Pro, nie może brać udziału w klasyfikacji par Mix i odwrotnie.

§ 12 Klasyfikacja Generalna


1. Generalna Klasyfikacja Indywidualna

a. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma czasów na poszczególnych etapach, wygrywa ten zawodnik, który ukończy wszystkie 3 etapy z najmniejszą sumą czasów. W przypadku równego czasu dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie decyduje zajęcie wyższego miejsca na mecie ostatniego etapu.
b. Zawodnik, który przekroczył limit czasu wjazdu na metę I, II lub III etapu nie będzie klasyfikowany.
c. Zawodnik, który nie ukończy któregoś etapu nie będzie klasyfikowany.

2. Generalna klasyfikacja par MIX

a. Do klasyfikacji wlicza się czasy zgodnie z generalną klasyfikacją OPEN kobiety z danego dystansu i mężczyzny z danego dystansu, którzy zgłosili się jako Para Mix. Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu po 3 etapach.

3. Generalna klasyfikacja par PRO i FUN

a. Do klasyfikacji wlicza się czasy zgodnie z generalną klasyfikacją OPEN 2 mężczyzn oddzielnie dla dystansu Fun i dystansu Pro, którzy zgłosili się jako Para . Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu po 3 etapach.


§ 13 Nagrody

1. Nagrody po każdym z etapów:

a. 3 pierwsze zawodniczki Klasyfikacji Indywidualnej OPEN i 3 pierwszych zawodników Klasyfikacji Indywidualnej OPEN otrzyma pamiątkowe puchary + pamiątkowe dyplomy
b. Na każdym etapie z miejsc 1-3 zawodniczki i zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy w swojej kategorii pamiątkowe puchary.
c. Na każdym etapie 3 pierwsze pary otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy pamiątkowe puchary.

2. Nagrody w Klasyfikacji Generalnej:

a. Indywidualnej OPEN - oddzielnie dla Mężczyzn:
- Dla dystansu FUN/PRO - 3 pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe oraz puchary
b. Indywidualnej OPEN - oddzielnie dla Kobiet:
- Dla dystansu FUN/PRO - 3 pierwsze zawodniczki otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe oraz puchary
c. Indywidualnej w kategoriach wiekowych:
- 3 pierwsze zawodniczki i zawodnicy otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe
d. Dla Par
- 3 pierwsze pary (oddzielnie Man Pro, Man Fun, Mix) na każdym etapie otrzymają dyplomy, natomiast w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3 są przewidziane pamiątkowe Puchary i nagrody rzeczowe.

3. Nagrody i wyróżnienia dodatkowe

a. Po pierwszym etapie najlepszy Mężczyzna w Indywidualnej Klasyfikacji PRO OPEN zostanie dodatkowo uhonorowany koszulką lidera, w której ma obowiązek wystartować do kolejnego etapu. Po następnych etapach koszulkę otrzyma zawodnik, który mają najkrótszy łączny czas przejazdu.

4. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.


§ 14 Kary

1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

1. upomnienie uczestnika
2. doliczenie czasu karnego
3. dyskwalifikacja uczestnika

2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

1. łamanie zasad ruchu drogowego,
2. nieużywanie sztywnego kasku,
3. śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
4. nieposzanowanie środowiska naturalnego,
5. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
6. nieprzestrzeganie zasad fair play,
7. niesportowe zachowanie,
8. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

§ 15 Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

1. Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Ochotnica MTB 4 Towers niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.
2. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu +48 530-990-749 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
3. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
4. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§ 16 Informacje dodatkowe

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Ochotnica MTB 4 Towers 2018.
6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
7. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Pliki do pobrania


Nazwa Rozmiar