MTB 4 TOWERS
5-8.08.2021
Poznaj dzikie Gorce
4Towers
Zdobądź je!
Ochotnica
Warto tu BYĆ !!!
ZAPISZ SIĘ
GÓRALSKIE PRZYSMAKI
PODHALAŃSKIE KLIMATY
PURE MTB
NIESPODZIANKI NA TRASIE
Błotko też musi BYĆ!
TECHNICZNE ZJAZDY
PIĘKNE WIDOKI
JAK STROME MOGA BYĆ ASFALTY
ONI DALI RADĘ
Dasz i TY !

Regulamin wyścigu Ochotnica MTB 4 TOWERS 2021


§ 1 Cel imprezy


1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na terenie Gminy Ochotnica Dolna i
gmin sąsiednich.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
3. Promowanie regionalnych górskich szlaków zrealizowanych w ramach projektu „Enklawa
aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”
4. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej indywidualnych i par.
5. Wyznaczanie nowych trendów w organizacji zawodów kolarskich.


§ 2 Organizator


Organizatorem wyścigu „Ochotnica MTB 4 Towers” jest:
TATRA CYCLING EVENTS CEZARY SZAFRANIEC
34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE
UL. WIOSENNA 12
Telefon: +48 725-232-376
e-mail: kontakt@ochotnicamtb4towers.pl www.ochotnicamtb4towers.pl
Współorganizator wydarzenia:
Gmina Ochotnica Dolna


§ 3 Czas i miejsce


1. Etapowy wyścig MTB odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia 2021r.
2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej os.
Dłubacze 173b w dniu 5.08.2021r. Odbiór pakietów i rejestracja w godzinach: 9.00 – 13.00.
3. W ramach Ochotnica MTB 4 Towers odbędą się 4 etapy dla każdego z dystansów FUN,
HARD i HELL:


• 05.08.2021 – I etap – Ochotnica Dolna- Wieża Magurki-Ochotnica Górna
Prolog start w grupach do 15 osób– ok.20-23 km i 1000 metrów przewyższenia,
dystans FUN, HARD I HELL ten sam dystans,


• 06.08.2021 – II etap – Ochotnica Dolna- Tylmanowa- Wieża Koziarz-Zarzecze- ZabrzeżOchotnica D.
Wyścig ze startu wspólnego:
dystans HELL: 50-60 km i ok. 2300 m przewyższenia,
dystans HARD 35-40 km i ok. 1600 m przewyższenia,
dystans FUN 24-28 km i ok. 1000 m przewyższenia


• 07.08.2021 – III etap -Ochotnica Dolna- Wieża Gorc- Ochotnica Górna- Ochotnica D.
Wyścig ze startu wspólnego:
dystans HELL: 65-70 km i ok. 3000 m przewyższenia,
dystans HARD, 40-50 km i ok. 2000 m przewyższenia,
dystans FUN, 27-30 km i ok. 1000 m przewyższenia


• 08.08.2021 – IV etap -Ochotnica Dolna- Wieża Lubań- Krościenko n. Dunajcem- GrywałdKluszkowce- Ochotnica Górna- Harklowa- Szlembark- Ochotnica Dolna,
Wyścig ze startu wspólnego:
dystans HELL: 65-70 km i ok. m 2900 przewyższenia,
dystans HARD: 45-50 km i ok. m 2000 przewyższenia.
Dystans FUN: 25-30 km i ok. m 1100 przewyższenia


§ 4 Program zawodów

CZWARTEK 05.08.2021

09:00 – 13:00

wydawanie numerów startowych

biuro zawodów (Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej obok stadionu)

14:00

start pierwszych zawodników do I etapu

Ochotnica Górna, amfiteatr przy WOK w Ochotnicy Górnej

15:30

17:00

przewidywany czas dojazdu zawodników do mety

Ochotnica Górna

19:00

dekoracja zwycięzców I etapu HARD/HELL

 

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

20:00-22:00

OGNISKO INTEGRACYJNE Z GÓRALSKĄ MUZYKĄ

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

PIĄTEK 06.08.2021

11:00

Start do II etapu FUN

Tylmanowa – Osiedle Klępy

11:00

 

start do II etapu HARD/HELL

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

13:00

FUN

13:50 HARD

14:50 HELL

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

17:30

dekoracja zwycięzców etapu FUN/HARD/HELL

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

SOBOTA 07.08.2021

10:00

 

start do III etapu HARD/HELL

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

10:30

 

start do III etapu FUN

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

12:15

FUN

13:00 HARD

14:10 HELL

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

17:00

dekoracja zwycięzców etapu FUN/HARD/HELL

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

 

NIEDZIELA 08.08.2021

9:00

start do IV etapu HELL/HARD

 

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury

9:30

start do IV etapu FUN

 

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury

11:30

FUN

12:00 HARD

13:00 HELL

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Ochotnica Dolna (stadion przy Wiejskim Ośrodku Kultury)

15:00

dekoracja zwycięzców etapu i zakończenie wyścigu FUN/HARD/HELL

 

Ochotnica Dolna (amfiteatr przy Wiejskim Ośrodku Kultury)


Po każdym etapie dekorowani i nagradzani będą :
• w kategorii Open M i K na każdym z 3 dystansów: Liderzy wyścigu po etapach I,II,III będą
dekorowani koszulką lidera wyścigu.
• miejsca 1-3 na danym etapie: Kobiety Open FUN/HARD/HELL, Mężczyźni Open
FUN/HARD/HELL
• miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych, parach i drużyna.


§ 5 Zgłoszenia


1. Zgłoszenia prowadzone są w Systemie S-Time na stronie www.mtb4towers.com od dnia 28
listopada 2020 od godziny 9:00 do momentu wyczerpania miejsc.
2. Zgłoszenia osobiste możliwe będą w biurze zawodów w godzinach pracy biura.
3. Limit uczestników wynosi 500 osób łącznie na wszystkich dystansach.
4. Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z
terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora, nie data
dokonania zgłoszenia.
5. Opłata rejestracyjna w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS jest uzależniona od terminu dokonania
płatności i deklarowanego dystansu, która wynosi:

DYSTANS

do 31.12.2020

do 31.03.2021

do 31.05.2021

do 31.07.2021

od 1.08.2021

FUN

370

420

470

520

590

HARD

420

470

520

570

650

HELL

490

540

590

650

740


W przypadku niezwrócenia urządzenia GPS i chipa aktywnego w dniu 08.08.2021r.
uczestnik będzie obciążony dodatkowymi kosztami obejmującymi zakup nowego
urządzenia w kwocie 400 PLN za każde z urządzeń.
6. Przy opłacie przelewem bankowym liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie
organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych.
7. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
8. Aby otrzymać fakturę musisz w tytule przelewu wpisać pełne dane i numer NIP
podmiotu, na który ma być wystawiona FV. Jeśli nie podasz danych w tytule przelewu
nie będzie możliwości wystawienia FV w późniejszym terminie. Faktury wystawiane
będą w ciągu 7 dni od dokonania przelewu i przesyłane na podany adres mailowy.
Potrzebę wystawienia faktury potwierdza się w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o
prawidłowe wprowadzanie danych, po wystawieniu faktury nie będzie możliwości
skorygowania Odbiorcy.
W przypadku błędu i potrzeby skorygowania faktury należy wysłać wiadomość
mailową na adres kontakt@ochotnicamtb4towers.pl
9. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania
się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty
organizacyjne zawodów.
10. W przypadku zmiany dystansu należy ten fakt zgłosić mailowo na adres:
kontakt@ochotnicamtb4towers.pl .Zmiany dokonuje organizator, dopuszcza możliwość
zmiany dystansu z dłuższego na krótszy bez dodatkowych kosztów, uczestnikowi nie
przysługuje zwrot różnicy, natomiast w przypadku zmiany z krótszego dystansu na dłuższy
należy dokonać dopłaty na wskazany numer konta w wysokości różnicy w opłacie między
dystansem, na który dokonano zgłoszenia, a dystansem, na który ma być dokonana zmiana
na dzień zgłoszenia zamiaru zmiany.
11. Organizator daje możliwość do dnia 31 maja 2021 włącznie, przeniesienia pakietu bez
dodatkowej opłaty na innego uczestnika. Po tym terminie będzie to możliwe tylko za
dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN, jednak nie później niż do 31 lipca 2021. Następuje to
przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy kontakt@ochotnicamtb4towers.pl


§ 6 Zasady antydopingowe


1. Podczas zawodów Ochotnica MTB 4 Towers zawodnik może być wezwany w celu dokonania
kontroli antydopingowej. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z
obowiązującymi przepisami Pzkol i UCI
2. Zawodnicy, którzy w ostatnich 5-latach mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej nie będą
dopuszczeni do rywalizacji.
3. Zawodnik wezwany do kontroli antydopingowej podczas Ochotnica MTB 4 Towers ma
obowiązek poddania się kontroli. Niestawienie się zawodnika do kontroli, gdy ten został wezwany
do badania jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją i utratą praw do ewentualnych nagród.
Jednocześnie będzie on pozbawiony możliwości startu w kolejnych edycjach tak samo jak
zawodnik, u którego stwierdzono pozytywny wynik badań.
4. Zawodnik, który będzie miał pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas Ochotnica MTB
4 Towers otrzyma natychmiastowy dożywotni zakaz udziału we wszystkich imprezach
organizowanych przez Tatra Cycling Events. Ponadto zostanie on obciążony kosztami badania
jakiemu został poddany podczas Ochotnica MTB 4 Towers. Jednocześnie ma on obowiązek
zwrócić wszystkie nagrody jakie otrzymał podczas Ochotnica MTB 4 Towers. Organizator
zastrzega sobie prawo do żądania od Zawodnika odszkodowania w wysokości 10000 PLN za
szkody wynikające z obniżenia reputacji wyścigu, które będą wynikiem jego pozytywnej kontroli
antydopingowej.
5. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzona na koszt Organizatora, z wyłączeniem osób u
których wynik będzie pozytywny.
6. Stosowanie wspomagania elektrycznego rowerów jest niezgodne z regulaminem i osoby, u
których zostanie stwierdzone posiadanie takiego urządzenia w rowerze, na którym zawodnik
startował w wyścigu podlega takim samym restrykcją jak w przypadku dopingu
farmakologicznego.
7. Jednocześnie zawodnicy, u których zostanie stwierdzona jakakolwiek forma niedozwolonego
wspomagania farmakologicznego lub elektronicznego wyrażają zgodę na ujawnienie ich imienia i
nazwiska do informacji publicznej.


§ 7 Uczestnictwo


1. Bezwarunkowe stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu ochronę przed
koronawirusem SARS-CoV-2.
2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
a. Które ukończyły 18 lat
b. Dodatkowo w wyścigu na dystansie HARD i FUN dopuszcza się do startu zawodniczki i
zawodników niepełnoletnich w wieku od 16 lat. Warunkiem ich startu jest podpisanie oświadczenia
Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz posiadanie przez zawodników
niepełnoletnich karty rowerowej, którą należy okazać w biurze zawodów.
c. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
3. Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją
Masters, junior, junior młodszy.
4. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję
ELITA i U-23 (Orlik).
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
Ochotnica MTB 4 Towers jest Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec, ul.Wiosenna 12,
34-312 Międzybrodzie Bialskie.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora
znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie organizatora
www.mtb4towers.com
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
OCHOTNICA MTB 4 TOWERS zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które
podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać
dane osobowe w związku z organizacją OCHOTNICA MTB 4 TOWERS także we współpracy
z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji OCHOTNICA MTB 4
TOWERS.
6. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie
jego udziału w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS
c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
g. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z
możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
i. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom OCHOTNICA
MTB 4 TOWERS sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w
zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.


§ 8 Świadczenia dla uczestników


1. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje:
a. numery startowy do umieszczenia na kierownicy,
b. zwrotny chip aktywny, który należy zwrócić w dniu 08.09.2021,
c. elektroniczny pomiar czasu,
d. wyniki wysyłane sms na podany numer telefonu po każdym etapie,
e. osobisty odbiornik GPS z dostępem do transmisji na żywo,
f. track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS,
g. możliwość korzystania z bufetów na trasie (owoce, ciasta, woda, izotonik).
Przewidziano minimum 3 bufety na dystansie HELL, minimum 2 bufety na dystansie
HARD oraz po jednym bufecie na dystansie FUN
h. posiłek regeneracyjny na mecie (bufet z owocami, napojami i ciastami) oraz gorący
posiłek po etapie II, III i IV,
i. udział w ognisku integracyjnym z muzyką góralską, kiełbaska i napój w pakiecie, które
odbędzie się 05.08.2021 r.
j. stanowisko do mycia roweru,
k. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas wyścigów MTB,
l. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
m. możliwość udziału w konkursie po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników,
n. dostęp do serwisu rowerowego przed i po zakończeniu etapu,
o. obsługę sędziowską,
p. nagrody i trofea sportowe dla zwycięzców,
q. bezpłatny dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, do
niekomercyjnego użytku,
r. pamiątkowy medal Finiszera dla wszystkich zawodników, którzy ukończą rywalizację
wręczany na mecie ostatniego etapu,
s. pamiątkowy T-shirt Finishera dla uczestników, którzy ukończą rywalizację.


§ 9 Zasady korzystania z osobistego odbiornika GPS


1. Podczas zawodów przed każdym etapem zawodnicy otrzymają osobiste urządzenia GPS,
które należy mieć włączone podczas jazdy od startu do mety. W przypadku niezwrócenia
urządzenia w dniu 08.08.2021r. uczestnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami
pokrywającymi zakup nowego urządzenia w wysokości 400 PLN.
2. Po dojechaniu do mety danego etapu zawodnik zdaje za potwierdzeniem GPS upoważnionej
osobie z ramienia Organizatora, która to osoba następnego dnia na godzinę przed startem
wydaje ponownie za potwierdzeniem urządzenia zawodnikom. Urządzenia będą zbierane w
celu naładowania baterii, aby mieć pewność, że nie nastąpi rozładowanie podczas rywalizacji.
3. W przypadku wypadku na trasie lub konieczności pomocy, uczestnik zgłasza swój numer
startowy na numer alarmowy podany w biurze zawodów, służby Organizatora dokonają
lokalizacji uczestnika w celu zapewnienia jak najszybszej pomocy.
4. Urządzenia będą też wykorzystywane do przeprowadzenia transmisji na żywo, co umożliwi
śledzenie poszczególnych zawodników na trasie danego etapu, jednocześnie zawodnik
wyraża zgodę wyświetlanie w transmisji jego numeru startowego z nazwiskiem. Dzięki temu
Wasi znajomi będą mogli zobaczyć Waszą rywalizację na żywo podając numery, które ich
interesują. Link do transmisji będzie podany w dniu odbioru numerów.
5. Lokalizatory będą wykorzystywane też do kontroli przejazdu zawodników po trasie etapów, w
przypadku ominięcia punktów kontrolnych zawodnik otrzyma karę czasową, a w ostateczności
może zostać zdyskwalifikowany po weryfikacji trasy przejazdu w obecności zawodnika. Każdy
zgłoszony przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
6. Dostęp do zapisu śladu uczestnika w formacie GPX po wydarzeniu.


§ 10 Ruch drogowy


1. Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Służby organizatora będą
zabezpieczały miejsca szczególnie niebezpieczne, między innymi wyjazdy z dróg
podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a
kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową.
2. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego
obowiązujące w Polsce i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w
przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do
prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z
winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza
się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na
zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
4. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć
na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów
leśnych czy pojedynczych zabudowań.


§ 11 Zasady rozgrywania wyścigu:


1. Wyścig etapowy Ochotnica MTB 4 Towers rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym
regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja
Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Ochotnica MTB 4 Towers.
3. Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy i pary.
a. Parę FUN stanowi dwóch zawodników (niezależnie od płci) startujący na dystansie FUN
zgłoszeni pod tą samą nazwą.
b. Parę HARD stanowi dwóch zawodników (niezależnie od płci) startujący na dystansie HARD
zgłoszeni pod tą samą nazwą.
c. Parę HELL stanowi dwóch zawodników (niezależnie od płci) startujący na dystansie HELL
zgłoszeni pod tą samą nazwą.
Zawodnicy chcący rywalizować w klasyfikacji PAR muszą wskazać w biurze zawodów z kim
tworzą „parę”. Zawodnicy zgłoszeni do klasyfikacji Par będą klasyfikowani również w klasyfikacji
indywidualnej. W trakcie zawodów nie ma możliwości zmiany składu PAR.
4. Na starcie etapów wszyscy zawodnicy mają taki sam czas startu natomiast na mecie etapów
obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika po minięciu linii Mety.
5. W trakcie rywalizacji nie ma możliwości zmiany dystansu. W przypadku defektu roweru
na etapie, który uniemożliwia ukończenie danego etapu, zawodnik będzie mógł
rywalizować w kolejnych etapach i będzie klasyfikowany w klasyfikacji końcowej o ile
fakt ten zgłosi Organizatorowi w tym samym dniu. Etap nieukończony będzie miał
zaliczony do klasyfikacji z czasem ostatniego zawodnika/zawodniczki z zachowaniem
podziału ze względu na płeć, na danym dystansie powiększonym o 2 minuty karne.
6. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym
czasie trasę danego etapu oraz pary, których członkowie uzyskają najkrótszy łączny czas na
trasie danego etapu.
7. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy i
pary, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów Ochotnica MTB 4 Towers
8. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne
podczas trwania całego wyścigu, zamontowane z przodu na kierownicy roweru, nad linkami.
Numery obowiązują przez cały wyścig. W przypadku zniszczenia lub zagubienia numeru jest
możliwość wydania duplikatu numeru po dokonaniu opłaty 30 PLN za jeden numer.
Konieczność wykonania duplikatu należy zgłosić do pomiaru czasu na mecie lub starcie
etapu, nie później niż na 60 minut przed startem. Brak lub uszkodzenie numeru startowego
uniemożliwiające odczytanie przez sędziów może skutkować ukaraniem Uczestnika
dyskwalifikacją.
9. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na sprawnym rowerze MTB.
Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością
opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe.
Napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada
uczestnik.
10. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w OCHOTNICA MTB 4 TOWERS 2021.
11. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe
działania.
13. W przypadkach szczególnych wskazujących na wyczerpanie organizmu Organizator lub
służby Organizatora mają prawo do wycofania uczestnika, który nie jest zdolny fizycznie, aby
kontynuować wyścig.
14. Start do etapów dla dystansów HARD/HELL
I – od godz. 14.00.
II –godz.11.00
III- godz.10.00
IV-godz. 9.00
15. Start do etapów dla dystansu FUN
I – od godz. 14.00.
II –godz.11.00
III- godz.10.30
IV-godz. 9.30
Kolejność startu do prologu I etapu będzie odbywać się w grupach do 15 osób i zostanie
opublikowana na stronie organizatora w dniu 03.08.2021 r. i będzie uwzględniać wszystkich
uczestników, którzy dokonali opłaty startowej do dnia 31.07.2021 r. Osoby zgłaszające się po
tym terminie i w biurze zawodów będą sukcesywnie dopisywane do listy startowej w kolejności
odbiorów pakietów startowych w dniu 05.08.2021 r.
14. Linia startu będzie otwarta przez 15 minut od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują
później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.
15. Na starcie do etapów II, III i IV zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w
Klasyfikacji Indywidualnej OPEN FUN,HARD i HELL po I etapie.
1 sektor: miejsca 1 – 15 + Kobiety OPEN (1-3) z każdego dystansów
2 sektor: miejsca 16 - 50 + pozostałe Kobiety
3 sektor: miejsca od 51
Możliwość ustawiania się na linii startu będzie na 20 minut przed planowanym startem, osoby, które
ustawią się wcześniej będą kierowane na koniec.
16. Sektory startowe będą otwarte na 15 minut przed startem etapów II, III i IV, natomiast
zamykane na 3 minuty przed startem Zawodnik, który nie zdąży ustawić się w swoim sektorze
startowym powinien ustawić się w sektorze ostatnim.
17. Limit wjazdu na metę etapów to godzina:
- 17.00 etap I
- 17.00 etap II
- 17:30 etap III
- 16.00 etap IV
18. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani
pod uwagę w klasyfikacjach.
19. Zwycięzcy etapowi open, w kategoriach i parach (miejsca 1-3) muszą być obecni podczas
rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godzinie
- ETAP I 19.00,
- ETAP II 17:30,
- ETAP III 17:00,
- ETAP IV 15.00, a zaraz po niej dekoracja zwycięzców klasyfikacji generalnej końcowej.
20. Nieobecność na podium podczas dekoracji na poszczególnych etapach będzie skutkować
dodaniem do uzyskanego czasu na danym etapie 3 minut kary za nieobecność. Przy czym w
przypadku, gdy zawodnik miałby być dekorowany w kilku klasyfikacjach, karę stosuje się na
jednym etapie tylko raz. Jeżeli spowoduje to zmianę zajmowanych miejsc w klasyfikacji
danego etapu z korzyścią dla innych zawodników, nie powoduje to zmiany podczas samej
dekoracji tego etapu, jak i nie daje podstaw do otrzymania innej nagrody niż ta jaka była
przewidziana przed doliczeniem karnych minut. Jednocześnie zawodnik nieobecny traci
prawo do nagrody.
21. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie minimum jednego punktu
kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Organizator w celu weryfikacji przejazdu
zawodników będzie korzystał z osobistych lokalizatorów GPS.
22. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników
muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nieutrudniający jazdy innym
zawodnikom.
23. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu
drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest
zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
24. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z
udziałem zawodników czy innych uczestników ruchu drogowego.


§ 12 Ochrona środowiska naturalnego


1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu i 100 metrów za i do
tablic informujących o strefie bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i
na trasie zawodów.
2. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie wyścigu poza
wyznaczonymi punktami w pierwszym udowodnionym przypadku otrzymają karę czasową
wynoszącą 15 minut doliczoną do czasu przejazdu zawodnika, a w przypadku ponownego
śmiecenia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni karą finansową w wysokości 500 PLN,
którą mają obowiązek wpłacić na konto dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.


§ 13 Kategorie


1. Klasyfikacja indywidualna


a. Dystans HARD/FUN
• Klasyfikacja Kobiet:
1. OPEN (bez względu na wiek zawodniczki)
• Klasyfikacja Mężczyzn:
1. OPEN (bez względu na wiek zawodnika)
2. M2 - od 16 lat do 29 lat (rok urodzenia 1992-2005)
3. M3 - od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia 1982 - 1991)
4. M4 - od 40 lat do 49 lat (rok urodzenia 1972 - 1981)
5. M5 - od 50 lat i więcej (rok urodzenia 1971 i wcześniej)


b. Dystans HELL
• Klasyfikacja Kobiet:
1. OPEN (od 18 lat i więcej)
• Klasyfikacja Mężczyzn:
1. OPEN (bez względu na wiek zawodnika)
2. M2 - od 18 lat do 29 lat (rok urodzenia 1992 - 2003)
3. M3 - od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia 1982 - 1991)
4. M4 - od 40 lat do 49 lat (rok urodzenia 1972 - 1981)
5. M5 - od 50 lat i więcej (rok ur. 1971 i wcześniej)


§ 14 Klasyfikacja Generalna


1. Generalna Klasyfikacja Indywidualna
a. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma czasów na poszczególnych etapach, wygrywa ten
zawodnik, który ukończy wszystkie etapy z najmniejszą sumą czasów. W przypadku równego czasu
dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie decyduje zajęcie wyższego miejsca na mecie ostatniego
etapu.
b. Zawodnik, który przekroczył limit czasu wjazdu na metę I, II, III lub IV etapu nie będzie
klasyfikowany.
c. Zawodnik, który nie ukończył etapu z powodu defektu roweru na etapie, który
uniemożliwia ukończenie danego etapu, będzie mógł rywalizować w kolejnych etapach i będzie
klasyfikowany w klasyfikacji końcowej o ile fakt ten zgłosi Organizatorowi w tym samym dniu
przed upływem limitu czasu przewidzianego na danym etapie. Etap nieukończony będzie miał
zaliczony do klasyfikacji z czasem ostatniego zawodnika/zawodniczki z zachowaniem podziału
ze względu na płeć, na danym dystansie powiększonym o 2 minuty karne.


2. Generalna klasyfikacja par FUN, HELL i HARD
a. Do klasyfikacji wlicza się czasy zgodnie z generalną klasyfikacją OPEN dla każdego dystansu.
Zwycięża Para, która uzyska łącznie najkrótszy czas przejazdu po 4 etapach.


3. Generalna klasyfikacja DRUŻYNOWA
W klasyfikacji drużynowej będą uwzględnione tylko drużyny, które ukończą rywalizację w min. 3
osobowym składzie z uwzględnieniem po jednej osobie na każdym dystansie, pod warunkiem, że na
jednym dowolnym dystansie będzie to Kobieta.
Do klasyfikacji drużynowej etapowej liczy się suma czasów 3 najlepszych zawodników danej drużyny,
po jednym z każdego dystansu z zachowaniem zasady, że na jednym z tych dystansów liczy się czas
najlepszej Kobiety wskazanej przez drużynę przed danym etapem.
Do klasyfikacji drużynowej końcowej liczy się łączna suma czasów z każdego etapu. W przypadku
równej liczby kilometrów zwycięży drużyna, której zawodnik zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji
końcowej OPEN na dystansie HELL.


§ 15 Nagrody


1. Nagrody po każdym z etapów:
a. 3 pierwsze zawodniczki Klasyfikacji Indywidualnej OPEN i 3 pierwszych zawodników
Klasyfikacji Indywidualnej OPEN otrzyma pamiątkowe trofea + pamiątkowe dyplomy,
b. Na każdym etapie z miejsc 1-3 zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcy w swojej kategorii pamiątkowe trofea.
c. Na każdym etapie 3 pierwsze pary i drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy,
2. Nagrody w Klasyfikacji Generalnej:
Dla dystansu HELL
a. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Mężczyzn 5 pierwszych zawodników
otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
1. 1 miejsce – 900 PLN +Puchar
2. 2 miejsce – 600 PLN + Puchar
3. 3 miejsce – 400 PLN + Puchar
4. 4 miejsce – 250 PLN
5. 5 miejsce – 200 PLN
b. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Kobiet 3 pierwsze zawodniczki
otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
1. 1 miejsce – 900 PLN +Puchar
2. 2 miejsce – 600 PLN + Puchar
3. 3 miejsce – 400 PLN + Puchar
Dla dystansu HARD
a. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Mężczyzn 5 pierwszych zawodników
otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
1. 1 miejsce – 700 PLN + Puchar
2. 2 miejsce – 400 PLN + Puchar
3. 3 miejsce – 300 PLN + Puchar
4. 4 miejsce – 200 PLN
5. 5 miejsce – 150 PLN
b. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Kobiet 6 pierwszych zawodniczek
otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
1. 1 miejsce – 700 PLN + Puchar
2. 2 miejsce – 400 PLN + Puchar
3. 3 miejsce – 300 PLN + Puchar
4. 4 miejsce – 200 PLN
5. 5 miejsce – 150 PLN
6. 6 miejsce – 100 PLN
Dla dystansu FUN
c. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Mężczyzn 5 pierwszych zawodników
otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
1. 1 miejsce – 500 PLN + Puchar
2. 2 miejsce – 300 PLN + Puchar
3. 3 miejsce – 200 PLN + Puchar
4. 4 miejsce – 150 PLN
5. 5 miejsce – 100 PLN
d. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej OPEN Kobiet 6 pierwszych zawodniczek
otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
1. 1 miejsce – 500 PLN + Puchar
2. 2 miejsce – 300 PLN + Puchar
3. 3 miejsce – 200 PLN + Puchar
4. 4 miejsce – 150 PLN
5. 5 miejsce – 100 PLN
6. 6 miejsce – 100 PLN
3. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI Indywidualnej w kategoriach wiekowych na dystansie
HELL/ HARD/ FUN za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe
oraz trofea sportowe. Jeżeli zawodnik z danej kategorii wiekowej również był
klasyfikowany na miejscach 1-3 w OPEN to przysługuje mu tylko puchar, a jego
nagroda przechodzi na kolejnych zawodników. W tedy w takiej kategorii wiekowej
zwiększy się liczba zawodników uczestniczących w dekoracji w danej kategorii.
4. Dla Par
3 pierwsze pary (FUN, HARD i HELL) na każdym etapie otrzymają dyplomy, natomiast w
klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3 są przewidziane trofea sportowe i nagrody rzeczowe.
5. Klasyfikacja Drużynowa
3 pierwsze drużyny na każdym etapie otrzymają dyplomy a w klasyfikacji końcowej otrzymają
pamiątkowe puchary.
6. Nagrody i wyróżnienia dodatkowe
Po pierwszym etapie najlepsi zawodnicy w klasyfikacja OPEN na obu dystansach zarówno
wśród Kobiet i Mężczyzn zostaną dodatkowo uhonorowani koszulką lidera, w której mają obowiązek
wystartować do kolejnego etapu. Po następnych etapach koszulkę otrzymają zawodnicy, którzy mają
najkrótszy łączny czas przejazdu na swoim dystansie.
7. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność
organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.


§ 16 Kary


1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
a. upomnienie uczestnika
b. doliczenie czasu karnego
c. dyskwalifikacja uczestnika
2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
a. łamanie zasad ruchu drogowego,
b. nieużywanie sztywnego kasku,
c. śmiecenie (dozwolone TYLKO w strefie bufetu i do 100 metrów przed i po
wyznaczonej strefie bufetu). W przypadku pierwszego udowodnionego przypadku
śmiecenia na trasie zawodnik otrzyma karę czasową 15 minut, a po drugim przypadku
zostanie zdyskwalifikowany i obciążony kosztami sprzątania.
d. nieposzanowanie środowiska naturalnego,
e. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
f. nieprzestrzeganie zasad fair play,
g. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.


§ 17 Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu


1. Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Ochotnica MTB 4 Towers
niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o
tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.
2. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić
dzwoniąc pod numer telefonu +48 530-990-749 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji
ratowniczej. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z
wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej
pokrywa poszukiwany zawodnik.
3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w
porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.


§ 18 Informacje dodatkowe


1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego
regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego
wyścigu
4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan
zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Ochotnica MTB 4 Towers 2021
6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyjątkiem stanów klęski
żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
7. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu.
Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz
pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób nie sportowy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

 

Pliki do pobrania


Nazwa Rozmiar